Levervoorwaarden

Zie onze productbeschrijvingen op deze website voor prijzen. De prijzen zijn inclusief btw. Levering vindt plaats binnen 2 weken na ontvangst van de bestelling. De levering in andere flesformaten (bijv. 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l) worden in de aangegeven verpakkingseenheden ook zonder extra kosten geleverd. Speciale verpakking is mogelijk op verzoek van de klant en tegen berekening van de meerkosten. Gratis levering in het Duitse vasteland vanaf een factuurbedrag van € 149,-.

Voor levering aan sommige eilanden geldt een eilandtoeslag. Vraag vooraf informatie op tel. +49 (0) 2641 - 343 76 of per e-mail

Bij leveringen van minder dan € 149,- zijn de vrachtkosten voor uw rekening.

Verzending met DPD Duitse vasteland België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk Frankrijk, Italië, Spanje, Monaco, Hongarije, Tsjechië, Portugal, Slowakije, Polen Finland, Denemarken
1 - 3 flessen 7,90 € 15,90 € 24 € 24,-- €
4 - 18 flessen 9,90 € 19,90 € 28 € 35,-- €
vanaf 19 flessen 16,90 €  32,00 €       ...     ...

Gratis levering in Duitsland vasteland vanaf een factuurbedrag van € 149,-. 

Gratis levering naar de Benelux en Oostenrijk vanaf een bestelwaarde van € 250,-.

Voor verzending naar andere landen vanaf een orderwaarde van 149,-- € berekenen wij de verzendkosten volgens de lijst minus de kosten voor binnenlandse verzending.

Verzending naar een pakketpunt is niet mogelijk.

Verzending met DPD in kartonverpakking tot en met 18 flessen.

Verzending door een transportbedrijf in originele kartonverpakking van 6 stuks na afspraak.

De kosten voor het gebruik van telecommunicatiemiddelen zijn afhankelijk van het tarief van uw telecombedrijf. Wij hebben geen servicehotline.

De coöperatie kan voorschotten, gedeeltelijke aanbetalingen of contante betaling bij overdracht eisen.

Levering, nakoming, betaling

Indien de klant een ondernemer is, vindt de levering plaats op risico en voor rekening van de klant. Indien de klant een ondernemer is, vindt de levering plaats voor rekening van de klant. De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de koopsom volledig is betaald. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling zonder enige aftrek plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Garantie

Indien de door ons geleverde producten duidelijke gebreken vertonen, waaronder transportschade, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden. Nalaten dit te doen heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken als u een consument bent.

Voor alle gebreken van de gekochte goederen die zich tijdens de wettelijke garantieperiode voordoen, gelden naar eigen goeddunken de wettelijke aanspraken op rechtzetting, herstel van gebreken/nieuwe levering en – indien aan de wettelijke eisen is voldaan – verdere aanspraken op korting op prijs of opzegging evenals schadevergoeding, met inbegrip van vergoeding van de schade in plaats van nakoming, en vergoeding van uw vergeefse inspanningen. De bedrijfsaansprakelijkheid van de coöperatie is beperkt tot één jaar.