Privacyverklaring

Privacybeleid
De exploitanten van deze site nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op deze pagina's persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, is dit indien mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgespeeld.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. tijdens communicatie per e-mail) kwetsbaarheden kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies
Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en geregistreerd door uw browser.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparatuur totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek aan onze website herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat u bij het sluiten van de browser de automatische verwijdering van cookies activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen voor de behandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Deze service wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Voor meer informatie over hoe Google gebruikersgegevens behandelt, zie het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Browser plug-in
U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door de Google-cookie zijn aangemaakt en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, door de browser plug-in die onder de  volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de   beschikbaar is te downloaden en te installeren.

 

 

Bezwaar tegen gegevensregistratie U kunt de registratie door Google Analytics vorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen.

IP-anonimisering (anoniem surfen)
Wij maken op deze website gebruik van de functie 'IP-anonimisering inschakelen'. Uw IP-adres wordt dan binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

SSL-encryptie
Deze website gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als beheerder van de website stuurt. U herkent een versleutelde verbinding door het feit dat de adreslijn van de browser verandert van "http://" naar "https://" en het hangslot in uw browserbalk.
Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden gelezen worden.

Recht op informatie of het wissen en blokkeren van gegevens
U heeft te allen tijde het recht om informatie vrij te geven over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. U kunt hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.